دوره غیرحضوری حسابدارشو

دوره غیرحضوری حسابدارشو

مخاطبین دوره

دانشجویان حسابداری ، حسابداران ، کسانی که قصد ورود به بازار کار حسابداری دارند

توضیحات سرفصل

1.مقدمه ای بر حسابداری 2.نرم افزار سپیدار 3.مالیات بر ارزش افزوده 4.معاملات فصلی 5.لیست بیمه و مالیات حقوق 6.حقوق و دستمزد

نظرسنجی
دوره غیرحضوری حسابدارشو
فاقد نظرسنجی
ثبت نظر
دوره غیرحضوری حسابدارشو
برای ثبت نظر وارد سایت شوید